Quản lý người dùng trong Tiktok business

Sau khi bạn thêm tài sản vào Trung tâm doanh nghiệp của mình, bước tiếp theo là bắt đầu mời thành viên. Làm theo hướng dẫn bên dưới để được trợ giúp mời thành viên, xóa thành viên và xóa chính bạn khỏi Trung tâm doanh nghiệp.
 
Làm cách nào để mời thành viên?
1. Truy cập vào Trung tâm doanh nghiệp của bạn rồi nhấp vào "Thành viên" trong phần Người dùng ở thanh điều hướng bên trái.
2. Nhấp vào "Mời thành viên".
3. Nhập email của thành viên mà bạn muốn thêm và chọn vai trò sẽ chỉ định trong Trung tâm doanh nghiệp (quản trị viên hoặc tiêu chuẩn).
 
Lưu ý: Bạn nên đặt quyền truy cập tiêu chuẩn cho người dùng để họ chỉ có thể sử dụng tài khoản được chỉ định. Tìm hiểu thêm về cách quản lý quyền trong Trung tâm doanh nghiệp.
4. Nhấp vào "Tiếp theo".
5. Chọn tài khoản quảng cáo và chỉ định một vai trò cho thành viên.
6. Nhấp vào một trong các tùy chọn sau đây:
  • Bỏ qua - Mời thành viên, nhưng bỏ qua việc cài đặt quyền. Bạn có thể chỉnh sửa quyền vào bất kỳ thời điểm nào khác.
  • Quay lại - Quay lại trang mời thành viên.
  • ​Xác nhận - Mời thành viên dựa trên tài khoản quảng cáo và vai trò được chọn.
Lưu ý: Mỗi Trung tâm doanh nghiệp có thể quản lý tối đa 1000 thành viên (20 Quản trị viên + 980 Tiêu chuẩn).
 
Làm cách nào để xóa thành viên?
1. Truy cập vào Trung tâm doanh nghiệp của bạn rồi nhấp vào "Thành viên" trong phần Người dùng ở thanh điều hướng bên trái.
 
4. Nhấp vào "Xác nhận" để xóa thành viên.
Làm cách nào để xóa chính bạn?
1. Truy cập vào Trung tâm doanh nghiệp của bạn rồi nhấp vào "Cài đặt doanh nghiệp" trong phần Cài đặt ở thanh điều hướng bên trái.
2. Nhấp vào "Thoát khỏi Trung tâm doanh nghiệp" trong phần Thông tin của tôi.
3. Nhấp vào "Xác nhận" để xóa chính bạn khỏi Trung tâm doanh nghiệp.
 
 
zalo