Truyền thông thương hiệu

Hướng dẫn Xử lý khủng hoảng truyền thông

Việc thu thập dữ kiện và xem xét các dữ kiện sẽ giúp xác định những điểm có thể cung cấp cho báo chí và những điểm phải giữ kín. Nỗ lực cung cấp càng nhiều thì càng không gây hình ảnh xấu tới hình ảnh của khách hàng. Liên tục truyền thông với các thành viên của nhóm quản trị khủng hoảng, nên nhớ phải luôn có sẵn các thiết bị truyền thông dự phòng.

Đọc thêm

Công ty xử lý khủng hoảng truyền thông

Đảm bảo chắc chắn các thông tin gửi tới giới truyền thông hoàn toàn chính xác. Chỉ cần một thông tin sai lệch, bức màn thiêng về tín nhiệm của bạn với công chúng sẽ bị xé toạc. Nếu bạn có các tài liệu bất lợi - và không ai cầu xin bạn phát tán chúng, thì hãy áp chặt các tài liệu đó vào ngực

Đọc thêm

Sáng tạo nội dung

Google ngày ấy và bây giờ Bạn có một trang web và bạn muốn mình có vị trí thứ hạng cao trên bảng xếp hạng tìm kiếm ( SERP ) của Google và một trong những cách...

Đọc thêm

Lên ý tưởng sáng tạo

Ngày nay, việc sáng tạo ra các dịch vụ mới vừa có khả năng giữ chân khách hàng vừa...

Đọc thêm
zalo