Hướng dẫn tạo Zalo Shop

1. Cách tạo tài khoản Official Account trong Zalo

 

  • Chọn tài khoản Dịch Vụ
  • Chọn danh mục cửa hàng dịch vụ
  • Chọn cửa hàng trong Official Account.
  • Chọn thiết lập cừa hàng để thêm danh mục.
  • Thêm sản phẩm.
  • Thêm danh mục sản phẩm.
  • Thông tin chi tiết sản phẩm trên Zalo shop.
  • Chọn thông tin tài khoản Zalo

Tính năng Cửa hàng trên trang Official Account (OA) giúp cho chủ trang OA có thể upload hình ảnh và thông tin của sản phẩm/ gói dịch vụ dùng để chia sẻ và quản lý các sản phẩm dễ dàng hơn.


1. Cách tạo tài khoản Official Account trong Zalo


Những sản phẩm trong Cửa hàng còn được dùng để tạo quảng cáo sản phẩm và giúp chủ Shop thu hút nhiều khách hàng tiềm năng.

Điều kiện hiển thị phần Cửa hàng trong trang Official Account (OA):

– Trang OA được đăng ký loại tài khoản Dịch Vụ (Services)

– Trang OA phải chọn một trong các danh mục thuộc phần Cửa Hàng – Dịch Vụ.

Tạo Tài khoản OA dạng Shop

• Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage

Vào link http://oa.zalo.me , sau đó đăng nhập bằng tài khoản Zalo

• Có 2 cách:

→ Đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký Zalo.

→ Quét mã QR code

Click vào “Tạo Official Account mới”

Chọn hình thức Service Account.

Chọn một trong các danh mục chính là Cửa Hàng – Dịch Vụ và chọn danh mục con phù hợp với hình thức kinh doanh của bạn.

 

Sau đó tiếp tục điền đầy đủ thông tin để hoàn tất các quá trình đăng kí OA. Bây giờ bạn đã có một Official Account có tính năng cửa hàng.

2. Cách tạo Cửa hàng và đăng sản phẩm
• Chọn ” Cửa hàng” trong giao diện OA

Tạo danh mục cho các sản phẩm/ gói dịch vụ

Cách 1: Chọn Thiết lập Cửa hàng–> chọn phần “ Danh mục” -> nhấn chọn nút Thêm danh mục

Điền thông tin cần thiết cho danh mục: Tên danh mục, trạng thái, Mô tả và hình ảnh cho danh mục (150x150px) –> Nhấn chọn nút Đồng Ý

 

Điền thông tin sản phẩm

– Tên sản phẩm: tối đa 200 ký tự

– Giá sản phẩm: nhập đúng cấu trúc VND – VD: 100000, không nhập 100

– Hình ảnh cho sản phẩm: 500×500 ( dung lượng

– Mô tả sản phẩm

– Thông tin chi tiết: Danh mục, Mã sản phẩm, Loại sản phẩm và Trạng thái hiển thị

 

 

 

 

 

 

 

zalo