Tài Liệu Marketing Tổng Thể

Ma trận BCG

Ma trận BCG viết tắt của ma trận Boston Consulting Group. Lý thuyết ma trận BCG được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược tăng trưởng thị phần cho doanh nghiệp mình bằng cách đưa các danh mục sản phẩm vào 4 nhóm

Đọc thêm

Ma trận Ansoff (Ansoff matrix)


Ma trận Ansoff là một công cụ chiến lược tuyệt vời giúp bạn xác định chiến lược tăng ... Doanh nghiệp phải đứng trước rất nhiều thơi cơ, chẳng hạn như phát triển sản phẩm mới hoặc mở rộng thị trường.

Đọc thêm

Hiệu ứng son môi (Lipstick Effect)

Hiệu ứng son môi là khi người tiêu dùng vẫn chi tiền cho những khoản chi tiêu nhỏ thuộc về sở thích trong thời kì suy thoái, suy thoái kinh tế hoặc khi cá nhân họ có ít tiền mặt. Họ không có đủ chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ lớn; tuy nhiên, hầu hết vẫn dành tiền mặt

Đọc thêm

Mô hình xương cá Ishikawa

Mô hình xương cá Ishikawa Vì mô hình này có hình dáng giống một bộ xương cá, nên biểu đồ Ishikawa còn được gọi là biểu đồ xương cá. Trên thực tế, biểu đồ Ishikawa đã. Biểu đồ xương cá được ông Kaoru Ishikawa đưa ra vào những năm

Đọc thêm

Mô Hình BALANCED SCORECARD (BSC)

Mô hình BSC (Balanced scorecard) bao gồm 4 yếu tố được coi là 4 thước đo của hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Chúng được sắp xếp theo một trật tự nhất định và có ảnh hưởng lẫn nhau từ dưới lên trên theo kế hoạch đặt ra từ trước.

Đọc thêm

Chiến lược 7P trong Marketing

Mô hình Marketing 7P này bao gồm 3 nấc: nấc 1 là “4P” tức 4 yếu tố cơ bản trong quản trị marketing. Đó là nhóm các giải pháp (hay chiến lược) Sản phẩm, từ ý tưởng cho đến sản xuất ra sản phẩm, trong đó không quên định nghĩa sản phẩm 

Đọc thêm
DMCA.com Protection Status