Bí Quyết Tăng Lợi Nhuận Bền Vững

SƠ ĐỒ THỰC HIỆN TĂNG LỢI NHUẬN

1. Xác định Bộ phận chịu trách nhiệm yếu tố tăng lợi nhuận
2. Xác định Mức độ hiện hành của Công ty liên quan đến 05 yếu tố tăng lợi nhuận
3. Xác định Mục tiêu định lượng cho từng yếu tố tăng lợi nhuận
4. Xác định các chiến thuật có thể có để tăng lợi nhuận
5. Xác định các chiến thuật ưu tiên
6. Lập kế hoạch hành động năm
7. Lập kế hoạch hành động tháng
8. Lập kế hoạch hành động tuần
9 Lập kế hoạch hành động ngày

BÍ QUYẾT  TĂNG LỢI NHUẬN

CÁC CHIẾN THUẬT TĂNG LƯỢNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

1. Quảng cáo báo chí (đúng khách hàng mục tiêu)
2. Quảng cáo truyền hình
3. Quảng cáo radio
4. Khuyến mãi/ quà tặng/ miễn phí (free ebook…)
5. Đề nghị khách hàng giới thiệu
6. Khách hàng trở thành đội ngũ marketing của bạn
7. Mua dữ liệu khách hàng để tiếp xúc khách hàng.
8. Bán hàng qua điện thoại
9. Tổ chức hội thảo, sự kiện (sức khỏe, thể thao, từ thiện,...), hội chợ.
10. Áp phích quảng cáo
11. Bán cho đối thủ của khách hàng hiện công ty đang có
12. Sử dụng web/ internet/ các phương tiện truyền thông xã hội
13. Viral video
14. Chiến dịch mọi nhân viên đều là người tiếp thị
15. Chiến thuật liên kết.
16. Vị trí cửa hàng phù hợp, trình bày hàng hóa thu hút chuyên nghiệp.

xem thêm: Chiến lược 7P trong Marketing

Điều mọi người mong  muốn tăng lợi nhuận, có thể thực hiện một trong 3 cách sau:

Trong thực tế không phải như thế. Chúng ta phải xây dựng một hệ thống tăng lợi nhuận thông qua các chiến lược, chiến thuật, kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận, vị trí, cá nhân trong tổ chức. Tăng lợi nhuận phải được hiện thực hóa một cách chi tiết và triển khai đồng bộ đến từng kế hoạch ngày của mỗi bộ phận, cá nhân trong Công ty. Đây chính là bí quyết của các Công ty phát triển hàng đầu trên thế giới. Công ty phải hoàn thành các kế hoạch ngày về tăng lợi nhuận, dẫn đến hoàn thành kế hoạch tăng lợi nhuận tháng, quý và năm. Thực sự, Công ty muốn nâng cao lợi nhuận cần phải tập trung vào 05 yếu tố sau:
1. Tăng doanh thu, giữ chi phí không thay đổi
2. Giảm chi phí và giữ doanh thu không đổi.
3. Tăng doanh thu và giảm tỉ lệ chi phí trên doanh thu.

1. Tăng lượng Khách hàng tiềm năng
- Khách hàng tiềm năng là Khách hàng biết đến thương hiệu & sản phẩm của Công
ty, có thể đã mua hàng hoặc chưa mua hàng.
Ví dụ: Số lượng Khách hàng gọi đến Công ty, số lượng Khách hàng vào cửa hàng,
số lượng Khách hàng mà Nhân viên Công ty liên hệ, số báo giá, …
2. Tăng tỉ lệ mua hàng
- Tỉ lệ Khách hàng tiềm năng trở thành Khách hàng thực sự của Công ty.
Ví dụ: Trong năm 2014, Công ty có báo giá cho 100 Khách hàng và có 40 Khách
hàng đã mua sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
+ Lượng Khách hàng tiềm năng năm 2014: 100
+ Lượng khách hàng thực sự năm 2014: 40
+ Tỉ lệ mua hàng là: 40/100 = 40%
3. Tăng số tiền mua trung bình
Tổng doanh thu trong kỳ
Số tiền mua trung bình = Tổng Số lần mua trong kỳ/Tổng Số lần mua trong kỳ

4.Tăng số lần mua lặp lại trung bình của Khách hàng

Số lần mua lặp lại trung bình = Tổng số lần mua trong kỳ/Số lượng Khách hàng trong kỳ
5. Tỉ lệ lợi nhuận ròng của Công ty

Tỉ lệ lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng/Doanh thu

Qua 05 yếu tố trên ta có công thức “Lợi nhuận” như sau:
Lượng Khách hàng tiềm năng (1)
x Tỉ lệ mua hàng (2)
= Số lượng Khách hàng
x Số tiền mua trung bình (3)
x Số lần mua lặp lại trung bình (4)

= Doanh thu
x Tỉ lệ lợi nhuận ròng (5)
= Lợi nhuận ròng
=> Để tăng lợi nhuận và phát triển bền vững trong Công ty, Bạn cần xây dựng hệ thống quản lý lợi nhuận toàn diện nhằm kiểm soát chặt chẽ một cách đồng bộ 5 yếu tố sau:
1. Tăng lượng khách hàng tiềm năng
2. Tăng tỉ lệ mua hàng
3. Tăng số tiền mua trung bình
4. Tăng số lần mua lặp lại
5. Tăng tỉ lệ lợi nhuận ròng

Xem thêm: Bảng giá dịch vụ Marketing

DMCA.com Protection Status